נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 96.14
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3022.56
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 1715.8
הון רשום למסחר 1784691804
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/08/2019 30/08/2019 2.35 4.72 25
23/02/2020 28/02/2020 2.35 4.9 25
25/08/2020 30/08/2020 2.35 3.09 25
23/02/2021 28/02/2021 2.35 1.75 25
25/08/2021 30/08/2021 2.35 4.7 25
23/02/2022 28/02/2022 2.35 1.4 25
25/08/2022 30/08/2022 2.35 3.3 25
23/02/2023 28/02/2023 2.35 2.92 25
25/08/2023 30/08/2023 2.35 2.59 25
23/02/2024 28/02/2024 2.35 2.35 25
25/08/2024 30/08/2024 2.35 2.72 25
23/02/2025 28/02/2025 2.35 2.62 25
25/08/2025 31/08/2025 2.35 2.68 25
23/02/2026 01/03/2026 2.35 2.17 25
25/08/2026 30/08/2026 2.35 2.06 25
23/02/2027 28/02/2027 2.35 1.79 25
25/08/2027 30/08/2027 2.35 1.99 25
23/02/2028 28/02/2028 2.35 1.91 25
25/08/2028 30/08/2028 2.35 50.34 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
96.14 0 95 -1.19
96.04 -0.1 95.9 -0.25
95 -1.19 96.51 0.38
97.74 1.66
101 5.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4935.01 הכנסות 1166.65
נכסים שוטפים 487.73 רווח גולמי 731.68
נכסים בלתי שוטפים 3920.24 רווח תפעולי 721.71
הון עצמי 522.44 רווח לפני מס 510.09
התחייבות שוטפות 466.29 רווח נקי 370.37
התחייבויות בלתי שוטפות 3946.28 רווח למניה 4.57
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מנורה ק.גמל 12.45 125.28
דלק קידוחים יהש 12 120.74
אלטשלר שחם ק.גמ 8.36 84.14
מגדל משתתפות 7.39 74.37
הראל ק.גמל 5.46 54.89
אלטשלר שחם ק.נא 3.4 34.2
הפניקס ק.גמל 1.84 18.48
אקסלנס ק.נאמ 1.54 15.49
הראל השקעות 0.83 8.36
מגדל ביטוח 0.71 7.11
מגדל ק.נאמ 0.47 4.76
הראל ק.נאמ 0.37 3.67
אלטשולר גידור 0.24 2.43
מנורה מבטחים 0.14 1.42
הפניקס 0.02 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/05/2019 96.14 -0.23 697
19/05/2019 96.36 -0.03 1065
16/05/2019 96.39 -0.15 3158
15/05/2019 96.53 -0.25 503
14/05/2019 96.77 -0.03 1188
13/05/2019 96.8 -0.54 4232
12/05/2019 97.33 -0.73 1020
07/05/2019 98.05 -0.51 3227
06/05/2019 98.55 -0.4 2188
05/05/2019 98.95 -0.22 332
02/05/2019 99.17 0.3 587
01/05/2019 98.87 -0.38 1795
30/04/2019 99.25 -0.09 634
29/04/2019 99.34 -0.04 603
28/04/2019 99.38 0.34 866
24/04/2019 99.04 0.35 382
23/04/2019 98.69 0.21 1219
22/04/2019 98.48 0.18 684