נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.77
שער פתיחה 108.77 0
שער ממוצע 109.52 0.69
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2534.1
מחזור ע.נ. 22983
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 418.97
הון רשום למסחר 382273214
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/02/2019 28/02/2019 2.74 6.11 25
25/08/2019 30/08/2019 2.74 6.49 25
23/02/2020 28/02/2020 2.74 6.65 25
25/08/2020 30/08/2020 2.74 5.63 25
23/02/2021 28/02/2021 2.74 5.75 25
25/08/2021 30/08/2021 2.74 3.56 25
23/02/2022 28/02/2022 2.74 3.63 25
25/08/2022 30/08/2022 2.74 3.15 25
23/02/2023 28/02/2023 2.74 3.22 25
25/08/2023 30/08/2023 2.74 2.88 25
23/02/2024 28/02/2024 2.74 2.94 25
25/08/2024 30/08/2024 2.74 2.81 25
23/02/2025 28/02/2025 2.74 2.88 25
25/08/2025 31/08/2025 2.74 2.98 25
23/02/2026 01/03/2026 2.74 3.06 25
25/08/2026 30/08/2026 2.74 3.16 25
23/02/2027 28/02/2027 2.74 3.23 25
25/08/2027 30/08/2027 2.74 3.35 25
23/02/2028 28/02/2028 2.74 3.43 25
25/08/2028 30/08/2028 2.74 25.08 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.8 0.03 109.6 0.76
108.79 0.02
108.77 0
108.35 -0.39
108.1 -0.62
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 628.57 הכנסות 34.44
נכסים שוטפים 27.98 רווח גולמי 27.75
נכסים בלתי שוטפים 600.59 רווח תפעולי 26.73
הון עצמי 234.29 רווח לפני מס 18.49
התחייבות שוטפות 55.02 רווח נקי 13.73
התחייבויות בלתי שוטפות 339.25 רווח למניה 1.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:23 109.6 0.76 3983 4.37
10:22 109.6 0.76 9000 9.86
10:22 109.36 0.54 10000 10.94
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ק.השתלמות מורים 8.25 19.12
הפניקס ק.גמל 6.33 14.68
מגדל משתתפות 4.69 10.86
דש איפקס ק.גמל 4.6 10.66
מגדל קופ"ג 3.27 7.57
ק.השתלמות סמינר 3.18 7.36
פניקס ביטוח 2.73 6.32
מיטב דש ת.סל 1.1 2.54
אקסלנס ת.סל 0.74 1.71
מגדל ק.נאמ 0.19 0.43
אקסלנס ק.נאמ 0.09 0.22
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
11/12/2018 108.77 0.71 584
10/12/2018 108 -0.44 1947
09/12/2018 108.48 -0.14 862
06/12/2018 108.63 -0.08 835
05/12/2018 108.72 -0.14 1119
04/12/2018 108.87 0.16 2868
03/12/2018 108.7 0.05 1186
02/12/2018 108.65 -0.04 1008
29/11/2018 108.69 -0.43 1444
28/11/2018 109.16 0.25 605
27/11/2018 108.89 -0.1 843
26/11/2018 109 -0.21 1611
25/11/2018 109.23 0.21 1114
22/11/2018 109 0.06 1677
21/11/2018 108.93 0.21 658
20/11/2018 108.7 0.07 7173
19/11/2018 108.62 0.18 935
18/11/2018 108.42 0.48 644
15/11/2018 107.9 0.38 3824
14/11/2018 107.49 0.07 750
13/11/2018 107.41 0.36 725