נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.37
שער פתיחה 100.37 0
שער ממוצע 100.3 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4424.8
מחזור ע.נ. 1118
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 850.54
הון רשום למסחר 848000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/11/2018 30/11/2018 0.21 15
21/11/2019 29/11/2019 1.5 15
20/11/2020 30/11/2020 1.51 15
21/11/2021 30/11/2021 1.5 15
21/11/2022 30/11/2022 1.5 15
21/11/2023 30/11/2023 1.5 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.26 -0.11 100.35 -0.02
100.2 -0.17 100.39 0.02
100.18 -0.19 100.99 0.62
100.12 -0.25 101 0.63
100.02 -0.35 101.31 0.94
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:45 100.3 -0.07 69 0.07
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/10/2018 100.37 0.09 13562
16/10/2018 100.28 -0.52 5278
15/10/2018 100.8 -0.05 339
14/10/2018 100.85 -0.14 132
11/10/2018 100.99 0.44 177
10/10/2018 100.55 0 7060