נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.37
שער פתיחה 105.37 0
שער ממוצע 105.37 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 234.16
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 49.1
הון רשום למסחר 46600000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2019 30/06/2019 5.98 7.5 25
26/12/2019 31/12/2019 4.88 7.5 25
25/06/2020 30/06/2020 4.88 7.5 25
27/12/2020 31/12/2020 4.88 7.5 25
25/06/2021 30/06/2021 4.88 7.5 25
26/12/2021 31/12/2021 4.88 7.5 25
26/06/2022 30/06/2022 4.88 6.25 25
26/12/2022 01/01/2023 4.88 6.25 25
25/06/2023 30/06/2023 4.88 6.25 25
26/12/2023 31/12/2023 4.88 6.25 25
25/06/2024 30/06/2024 4.88 5 25
26/12/2024 31/12/2024 4.88 5 25
25/06/2025 30/06/2025 4.88 5 25
26/12/2025 31/12/2025 4.88 5 25
25/06/2026 30/06/2026 4.88 25
27/12/2026 31/12/2026 4.88 10 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.1 -1.21 104.98 -0.37
103.52 -1.76 105.36 -0.01
103.5 -1.77 105.37 0
102.3 -2.91 105.67 0.28
102.05 -3.15 106.45 1.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 33.82 הכנסות 0.65
נכסים שוטפים 23.33 רווח גולמי 0.17
נכסים בלתי שוטפים 10.49 רווח תפעולי -2.38
הון עצמי 30.57 רווח לפני מס -2.65
התחייבות שוטפות 1.92 רווח נקי -2.54
התחייבויות בלתי שוטפות 1.34 רווח למניה -0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.37 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2019 105.37 0 0
18/02/2019 105.37 0 0
17/02/2019 105.37 0 0
14/02/2019 105.37 0 0
13/02/2019 105.37 0 0
12/02/2019 105.37 0 0
11/02/2019 105.37 0.35 10
10/02/2019 105 0 0
07/02/2019 105 0 0
06/02/2019 105 -0.01 157
05/02/2019 105.01 -0.46 432
04/02/2019 105.5 0 0
03/02/2019 105.5 0.29 1
31/01/2019 105.2 0.19 42
30/01/2019 105 1.3 10
29/01/2019 103.65 0 0
28/01/2019 103.65 0 0
27/01/2019 103.65 -0.02 31
24/01/2019 103.67 0 0
23/01/2019 103.67 1.43 5
22/01/2019 102.21 0.8 26
21/01/2019 101.4 -1.82 16