נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 48963 הכנסות 2831
נכסים שוטפים 2652 רווח גולמי 1966
נכסים בלתי שוטפים 46311 רווח תפעולי 1974
הון עצמי 18117 רווח לפני מס 1203
התחייבות שוטפות 3269 רווח נקי 493
התחייבויות בלתי שוטפות 27577 רווח למניה 2.52
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נורסטאר ז 52 3407.06
מנורה ק.גמל 5 327.53
סגל דורי 0.42 27.63
מנורה מבטחים 0.05 3.42
בן דור חיים 0.05 2.96
כצמן חיים 0.03 2.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים