נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 57.4
שער פתיחה 57.4 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.21
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 19000
שווי שוק 9.04
הון רשום למסחר 15742659
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/04/2018 30/04/2018 1.19 25
19/07/2018 31/07/2018 1.19 25
25/04/2027 30/04/2027 87.73 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
57.5 0.17
50 -12.89
25 -56.45
11.01 -80.82
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 190.22 הכנסות 15.71
נכסים שוטפים 6.75 רווח גולמי 14.08
נכסים בלתי שוטפים 183.47 רווח תפעולי 11.39
הון עצמי -33.82 רווח לפני מס 0.21
התחייבות שוטפות 206.63 רווח נקי -1.7
התחייבויות בלתי שוטפות 17.41 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 57.4 3.85 7
18/03/2018 55.27 2.2 27
15/03/2018 54.08 1.98 34
14/03/2018 53.03 0 0
13/03/2018 53.03 0 0
12/03/2018 53.03 -0.3 1
11/03/2018 53.19 0 0
08/03/2018 53.19 0 0
07/03/2018 53.19 0 0
06/03/2018 53.19 0 3
05/03/2018 53.19 0 0
04/03/2018 53.19 0 0
28/02/2018 53.19 0 0
27/02/2018 53.19 0 0
26/02/2018 53.19 0 0
25/02/2018 53.19 0 0
22/02/2018 53.19 0 0
21/02/2018 53.19 0 0