נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 74.9
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8227 הכנסות 3522
נכסים שוטפים 3506 רווח גולמי 519
נכסים בלתי שוטפים 4721 רווח תפעולי 171
הון עצמי 1179 רווח לפני מס 126
התחייבות שוטפות 4913 רווח נקי 70
התחייבויות בלתי שוטפות 2135 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים