נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.31
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 70.68
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8344 הכנסות 2656
נכסים שוטפים 3405 רווח גולמי 393
נכסים בלתי שוטפים 4939 רווח תפעולי 140
הון עצמי 1172 רווח לפני מס 101
התחייבות שוטפות 4709 רווח נקי 64
התחייבויות בלתי שוטפות 2463 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים