נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.61
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1625.04
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 696.85
הון רשום למסחר 666138087
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/07/2018 11/07/2018 0.54 5 25
30/09/2018 11/10/2018 0.54 5 25
01/01/2019 11/01/2019 0.54 5 25
31/03/2019 11/04/2019 0.54 5 25
30/06/2019 11/07/2019 0.54 5 25
02/10/2019 11/10/2019 0.54 5 25
01/01/2020 12/01/2020 0.54 5 25
31/03/2020 12/04/2020 0.54 5 25
30/06/2020 12/07/2020 0.54 5 25
30/09/2020 11/10/2020 0.54 5 25
01/01/2021 11/01/2021 0.54 5 25
01/04/2021 11/04/2021 0.54 5 25
01/07/2021 11/07/2021 0.54 5 25
30/09/2021 11/10/2021 0.54 5 25
01/01/2022 11/01/2022 0.54 5 25
31/03/2022 11/04/2022 0.54 5 25
01/07/2022 11/07/2022 0.54 5 25
30/09/2022 11/10/2022 0.54 5 25
01/01/2023 11/01/2023 0.54 5 25
11/04/2023 11/04/2023 0.54 5 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8227 הכנסות 3522
נכסים שוטפים 3506 רווח גולמי 519
נכסים בלתי שוטפים 4721 רווח תפעולי 171
הון עצמי 1179 רווח לפני מס 126
התחייבות שוטפות 4913 רווח נקי 70
התחייבויות בלתי שוטפות 2135 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 104.61 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 104.61 0.15 361
17/06/2018 104.45 0.24 370
14/06/2018 104.2 0.09 1197
13/06/2018 104.11 -0.04 2163
12/06/2018 104.15 0.07 243
11/06/2018 104.08 0.07 1295
10/06/2018 104.01 -0.09 1582
07/06/2018 104.1 0.02 1107
06/06/2018 104.08 -0.1 2644
05/06/2018 104.18 0.21 1255
04/06/2018 103.96 -0.04 2221
03/06/2018 104 -0.02 227
31/05/2018 104.02 0.14 825
30/05/2018 103.87 -0.11 1036
29/05/2018 103.98 -0.02 311
28/05/2018 104 -0.12 472
27/05/2018 104.12 0.11 3140
24/05/2018 104.01 0.16 708
23/05/2018 103.84 0.02 277
22/05/2018 103.82 0.08 354
21/05/2018 103.74 0.15 2486