נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.47
שער פתיחה 106.3 0.79
שער ממוצע 106.3 0.79
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1087.89
מחזור ע.נ. 1455
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 115.99
הון רשום למסחר 109118307
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 31/05/2018 1.86 8.33 15
19/11/2018 30/11/2018 1.86 8.33 15
20/05/2019 31/05/2019 1.86 8.33 15
19/11/2019 01/12/2019 1.86 8.33 15
20/05/2020 31/05/2020 1.86 8.33 15
19/11/2020 30/11/2020 1.86 8.33 15
20/05/2021 31/05/2021 1.86 8.33 15
19/11/2021 30/11/2021 1.86 8.33 15
20/05/2022 31/05/2022 1.86 8.33 15
20/11/2022 30/11/2022 1.86 8.33 15
21/05/2023 31/05/2023 1.86 8.33 15
19/11/2023 30/11/2023 1.86 8.33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.01 -0.44 105.4 -0.07
104.7 -0.73 105.54 0.07
104.56 -0.86 105.66 0.18
104.51 -0.91 105.7 0.22
106.3 0.79
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2042.39 הכנסות 586.85
נכסים שוטפים 1168.24 רווח גולמי 68.42
נכסים בלתי שוטפים 874.15 רווח תפעולי 32.05
הון עצמי 810.8 רווח לפני מס 33.75
התחייבות שוטפות 679.15 רווח נקי 16.79
התחייבויות בלתי שוטפות 552.44 רווח למניה 16.33
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.3 0.79 0 0
17:24 106.3 0.79 1355 1.44
09:30 106.3 0.79 100 0.11
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קוזניצקי אברהם 62.01 279.53
מנורה-משתתפות 7.45 33.57
קוזניצקי זיוה 5.2 23.44
קוזניצקי-אבנון רונית 0 0
קוזניצקי ערן 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/03/2018 106.3 0.79 2
21/03/2018 105.47 0.15 143
20/03/2018 105.31 0.18 17
19/03/2018 105.12 -0.68 8
18/03/2018 105.84 0.1 108
15/03/2018 105.73 -0.21 38
14/03/2018 105.95 -0.08 112
13/03/2018 106.03 0.41 111
12/03/2018 105.6 -0.01 107
11/03/2018 105.61 -0.15 222
08/03/2018 105.77 -0.39 733
07/03/2018 106.18 -0.21 59
06/03/2018 106.4 -0.15 209
05/03/2018 106.56 -0.16 139
04/03/2018 106.73 -0.14 150
28/02/2018 106.88 0.57 1226
27/02/2018 106.27 0.21 736
26/02/2018 106.05 0.14 42
25/02/2018 105.9 -0.25 126