נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 113.38
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3008.22
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8800
שווי שוק 812.51
הון רשום למסחר 716622000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/12/2018 01/01/2019 2.33 25
20/06/2019 01/07/2019 2.33 25
21/12/2019 01/01/2020 2.33 25
21/06/2020 01/07/2020 2.33 25
21/12/2020 01/01/2021 2.33 25
20/06/2021 01/07/2021 2.33 20 25
21/12/2021 02/01/2022 2.33 25
20/06/2022 01/07/2022 2.33 20 25
21/12/2022 01/01/2023 2.33 25
20/06/2023 02/07/2023 2.33 20 25
22/12/2023 01/01/2024 2.33 25
20/06/2024 01/07/2024 2.33 20 25
21/12/2024 01/01/2025 2.33 25
20/06/2025 01/07/2025 2.33 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4184.46 הכנסות 242.34
נכסים שוטפים 327.51 רווח גולמי 219.94
נכסים בלתי שוטפים 3856.96 רווח תפעולי 181.08
הון עצמי 1043.13 רווח לפני מס 72.63
התחייבות שוטפות 342.32 רווח נקי 105.88
התחייבויות בלתי שוטפות 2799.01 רווח למניה 0.92
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 113.46 0.07 481 0.55
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ישיר איי.די.איי 51.14 408.8
צור 9.53 76.17
אדש אחזקות 3 23.96
גדיש רועי 1.86 14.91
שנידמן דורון 0.19 1.48
ש.ש אחדות אחז' 0.08 0.61
קרפל צפורה 0.01 0.04
שנידמן משה מוקי 0 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 115.72 -0.14 1511
17/06/2018 115.88 0.45 1264
14/06/2018 115.36 0.04 1930
13/06/2018 115.31 0.02 675
12/06/2018 115.29 0.01 1062
11/06/2018 115.28 -0.06 2292
10/06/2018 115.35 0.08 1449
07/06/2018 115.26 -0.1 1439
06/06/2018 115.37 0.01 3165
05/06/2018 115.36 -0.09 3954
04/06/2018 115.46 -0.16 4942
03/06/2018 115.64 -0.18 1254
31/05/2018 115.85 0.09 2788
30/05/2018 115.75 -0.13 8063
29/05/2018 115.9 -0.32 2872
28/05/2018 116.27 -0.11 5172
27/05/2018 116.4 0.34 3531
24/05/2018 116 0.62 41662
23/05/2018 115.29 0.07 4468
22/05/2018 115.21 0.06 2415
21/05/2018 115.14 0.1 2701