נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.78
שער פתיחה 101.78 0
שער ממוצע 101.92 0.13
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3465.09
מחזור ע.נ. 237374
מספר עסקאות 75
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 625.07
הון רשום למסחר 612810000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.3 25
26/12/2018 31/12/2018 1.3 25
25/06/2019 30/06/2019 1.3 4 25
26/12/2019 31/12/2019 1.3 25
25/06/2020 30/06/2020 1.3 4 25
27/12/2020 31/12/2020 1.3 25
25/06/2021 30/06/2021 1.3 4 25
26/12/2021 31/12/2021 1.3 25
26/06/2022 30/06/2022 1.3 4 25
26/12/2022 01/01/2023 1.3 25
25/06/2023 30/06/2023 1.3 4 25
26/12/2023 31/12/2023 1.3 25
25/06/2024 30/06/2024 1.3 4 25
26/12/2024 31/12/2024 1.3 25
25/06/2025 30/06/2025 1.3 6 25
26/12/2025 31/12/2025 1.3 25
25/06/2026 30/06/2026 1.3 6 25
27/12/2026 31/12/2026 1.3 25
25/06/2027 30/06/2027 1.3 6 25
26/12/2027 31/12/2027 1.3 25
25/06/2028 30/06/2028 1.3 58 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.79 0.01 102 0.22
101.78 0 102.03 0.25
100.62 -1.14 102.22 0.43
102.24 0.45
102.25 0.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14232.04 הכנסות 870.59
נכסים שוטפים 2570.45 רווח גולמי 574.55
נכסים בלתי שוטפים 11661.58 רווח תפעולי 588.11
הון עצמי 3698.49 רווח לפני מס 94.34
התחייבות שוטפות 2440.57 רווח נקי 111.63
התחייבויות בלתי שוטפות 8092.97 רווח למניה 0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 102 0.22 0 0
16:24 102.07 0.28 109354 111.62
15:47 102.07 0.28 14696 15
15:03 101.79 0.01 24805 25.25
15:03 101.79 0.01 20408 20.77
14:47 101.79 0.01 3840 3.91
14:47 101.79 0.01 15431 15.71
14:47 101.84 0.06 729 0.74
12:04 102.27 0.48 22382 22.89
12:04 102.27 0.48 11618 11.88
10:00 101.85 0.07 13 0.01
10:00 101.85 0.07 2 0
10:00 101.85 0.07 24 0.02
10:00 101.85 0.07 50 0.05
10:00 101.85 0.07 13 0.01
10:00 101.85 0.07 5 0.01
10:00 101.85 0.07 4 0
09:56 101.84 0.06 14000 14.26
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פורר דוד 24.2 589.36
הפניקס ק.גמל 8.67 211.09
מנורה ק.גמל 7.3 177.65
סאמיט 5.66 137.81
פסגות ק.גמל 4.85 117.99
הראל ק.גמל 3.6 87.57
פסגות ק.נאמ 1.92 46.63
אקסלנס ת.סל 0.82 19.85
פסגות תעודות סל 0.71 17.2
הפניקס 0.61 14.82
הראל ק.נאמ 0.58 14.17
הראל ת.סל 0.56 13.71
הראל השקעות 0.13 3.17
אקסלנס ק.נאמ 0.13 3.11
מנורה חברה לביט 0.06 1.47
פסגות משתתפות 0.03 0.8
מנורה ק.נאמנות 0.03 0.68
מבני תעשיה 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 102 0.22 242
15/03/2018 101.78 0.47 443
14/03/2018 101.3 -0.01 822
13/03/2018 101.31 0.29 4625
12/03/2018 101.02 -0.39 3442
11/03/2018 101.42 0.04 831
08/03/2018 101.38 -0.55 1650
07/03/2018 101.94 -0.36 446
06/03/2018 102.31 0.14 840
05/03/2018 102.17 0.04 3950
04/03/2018 102.13 -0.07 306
28/02/2018 102.2 -0.13 845
27/02/2018 102.33 0.71 733
26/02/2018 101.61 0.07 685
25/02/2018 101.54 0.41 625
22/02/2018 101.13 -0.25 3226
21/02/2018 101.38 0 358
20/02/2018 101.38 -0.43 12960
19/02/2018 101.82 0.1 532