נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 114.29
שער פתיחה 114.29 0
שער ממוצע 114.18 -0.09
מחזור יומי ממוצע (שנה) 138.67
מחזור ע.נ. 20451
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 8700
שווי שוק 106
הון רשום למסחר 92895300
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/12/2018 31/12/2018 2.83 15
19/06/2019 30/06/2019 2.83 5.56 15
20/12/2019 31/12/2019 2.83 15
19/06/2020 30/06/2020 2.83 5.56 15
20/12/2020 31/12/2020 2.83 15
20/06/2021 30/06/2021 2.83 11.11 15
20/12/2021 31/12/2021 2.83 15
19/06/2022 30/06/2022 2.83 11.11 15
20/12/2022 01/01/2023 2.83 15
19/06/2023 30/06/2023 2.83 11.11 15
20/12/2023 31/12/2023 2.83 15
19/06/2024 30/06/2024 2.83 11.11 15
20/12/2024 31/12/2024 2.83 15
19/06/2025 30/06/2025 2.83 11.11 15
21/12/2025 31/12/2025 2.83 15
19/06/2026 30/06/2026 2.83 11.11 15
20/12/2026 31/12/2026 2.83 15
19/06/2027 30/06/2027 2.83 11.11 15
20/12/2027 31/12/2027 2.83 15
19/06/2028 30/06/2028 2.83 11.11 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
114.1 -0.17
112.04 -1.97
112.03 -1.98
112.02 -1.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7275.16 הכנסות 637.31
נכסים שוטפים 634.17 רווח גולמי 438.77
נכסים בלתי שוטפים 6640.99 רווח תפעולי 416.07
הון עצמי 2274.09 רווח לפני מס 163.18
התחייבות שוטפות 644.42 רווח נקי 220.47
התחייבויות בלתי שוטפות 4356.65 רווח למניה 0.53
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:40 114.11 -0.16 19826 22.62
10:09 114.21 -0.07 65 0.07
10:09 114.21 -0.07 513 0.59
10:09 114.21 -0.07 47 0.05
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלכלית ירושלים 68.31 1401.92
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 117.11 0.52 1
14/06/2018 116.5 0.09 66
13/06/2018 116.39 0.23 27
12/06/2018 116.12 0.03 58
11/06/2018 116.09 0 12
10/06/2018 116.09 0.25 142
07/06/2018 115.8 -0.13 19
06/06/2018 115.95 -0.07 115
05/06/2018 116.03 -0.01 220
04/06/2018 116.04 -0.01 1
03/06/2018 116.05 0.01 49
31/05/2018 116.04 -0.18 16
30/05/2018 116.25 0 338
29/05/2018 116.25 0.01 3
28/05/2018 116.24 0.17 57
27/05/2018 116.04 0.23 50
24/05/2018 115.77 0.04 26
23/05/2018 115.72 0 11
22/05/2018 115.72 0.01 46
21/05/2018 115.71 0 88