נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.9
שער פתיחה 107.9 0
שער ממוצע 107.95 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 528.45
מחזור ע.נ. 69650
מספר עסקאות 46
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 411.01
הון רשום למסחר 380741478
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/09/2018 30/09/2018 1.3 25
26/03/2019 31/03/2019 1.3 2.04 25
25/09/2019 02/10/2019 1.3 25
26/03/2020 31/03/2020 1.3 2.04 25
25/09/2020 30/09/2020 1.3 25
26/03/2021 31/03/2021 1.3 5.1 25
26/09/2021 30/09/2021 1.3 25
27/03/2022 31/03/2022 1.3 5.1 25
25/09/2022 30/09/2022 1.3 25
26/03/2023 31/03/2023 1.3 5.1 25
26/09/2023 01/10/2023 1.3 25
26/03/2024 31/03/2024 1.3 25
25/09/2024 30/09/2024 1.3 25
26/03/2025 31/03/2025 1.3 5.1 25
25/09/2025 30/09/2025 1.3 25
26/03/2026 31/03/2026 1.3 5.1 25
25/09/2026 30/09/2026 1.3 25
26/03/2027 31/03/2027 1.3 70.41 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.95 0.05 108 0.09
107.21 -0.64 108.05 0.14
106.92 -0.91 108.1 0.19
106.82 -1 110 1.95
106.75 -1.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7275.16 הכנסות 637.31
נכסים שוטפים 634.17 רווח גולמי 438.77
נכסים בלתי שוטפים 6640.99 רווח תפעולי 416.07
הון עצמי 2274.09 רווח לפני מס 163.18
התחייבות שוטפות 644.42 רווח נקי 220.47
התחייבויות בלתי שוטפות 4356.65 רווח למניה 0.53
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.95 0.05 0 0
17:24 107.95 0.05 69065 74.56
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלכלית ירושלים 68.31 1385.73
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 107.95 0.05 75
20/06/2018 107.9 0.35 446
19/06/2018 107.52 0 82
18/06/2018 107.52 0.16 122
17/06/2018 107.35 0.39 234
14/06/2018 106.93 0.1 87
13/06/2018 106.82 0.04 92
12/06/2018 106.78 -0.03 137
11/06/2018 106.81 -0.21 13
10/06/2018 107.03 0.04 16822
07/06/2018 106.99 -0.15 319
06/06/2018 107.15 -0.33 586
05/06/2018 107.5 0 233
04/06/2018 107.5 -0.16 860
03/06/2018 107.67 0.4 62
31/05/2018 107.24 0.21 463
30/05/2018 107.01 0.49 197
29/05/2018 106.49 0.1 131
28/05/2018 106.38 0.16 862
27/05/2018 106.21 0.36 272
24/05/2018 105.83 0.24 216