נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 111.32
שער פתיחה 111.32 0
שער ממוצע 111.32 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 55.89
מחזור ע.נ. 9100
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 65.96
הון רשום למסחר 59250000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/07/2018 31/07/2018 2.53 8.86 15
20/01/2019 31/01/2019 2.53 15
21/07/2019 31/07/2019 2.53 8.86 15
20/01/2020 31/01/2020 2.53 15
20/07/2020 31/07/2020 2.53 8.86 15
20/01/2021 31/01/2021 2.53 15
20/07/2021 01/08/2021 2.53 11.39 15
20/01/2022 31/01/2022 2.53 15
20/07/2022 31/07/2022 2.53 11.39 15
20/01/2023 31/01/2023 2.53 15
20/07/2023 31/07/2023 2.53 11.39 15
21/01/2024 31/01/2024 2.53 15
21/07/2024 31/07/2024 2.53 39.24 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
110.95 -0.33 112.24 0.83
109.91 -1.27 113 1.51
109.9 -1.28 113.6 2.05
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 659.76 הכנסות 56.57
נכסים שוטפים 58.06 רווח גולמי 28.19
נכסים בלתי שוטפים 601.43 רווח תפעולי 16.17
הון עצמי 217.68 רווח לפני מס 14.77
התחייבות שוטפות 191.92 רווח נקי 11.65
התחייבויות בלתי שוטפות 250.16 רווח למניה 0.78
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 111.32 0 9100 10.13
16:33 111.32 0 9100 10.13
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רובינשטיין אודי 15.93 35.42
נ.נ.ד.י.מ ניהול 15.93 35.42
רובינשטיין ארנון 10.17 22.62
רובינשטיין גולן 10.17 22.62
רייטמן מיה 10.17 22.62
פסגות ק.גמל 7.51 16.7
הראל ק.גמל 5.01 11.14
הראל משתתפות 3.06 6.81
רובינשטיין מרדכי 1.35 2.99
פסגות תעודות סל 0.15 0.33
הראל ת.סל 0.1 0.22
הראל ק.נאמ 0.04 0.08
פסגות ק.נאמ 0.01 0.03
רובינשטיין ורדה 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 111.32 0 10
20/06/2018 111.32 0 151
19/06/2018 111.32 0 0
18/06/2018 111.32 0 0
17/06/2018 111.32 0 0
14/06/2018 111.32 -0.11 172
13/06/2018 111.44 -0.32 85
12/06/2018 111.8 -0.76 21
11/06/2018 112.66 -0.19 0
10/06/2018 112.88 0 150
07/06/2018 112.88 2.62 1
06/06/2018 110 -0.02 4
05/06/2018 110.02 0 0
04/06/2018 110.02 0.02 26
03/06/2018 110 0 0
31/05/2018 110 0 0
30/05/2018 110 0 9
29/05/2018 110 0.2 85
28/05/2018 109.78 -0.97 11
27/05/2018 110.86 -0.01 7
24/05/2018 110.87 -0.05 20
23/05/2018 110.92 0.02 315