נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.75
שער פתיחה 104.75 0
שער ממוצע 104.75 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 160.76
מחזור ע.נ. 493758
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 89.93
הון רשום למסחר 85853960
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/10/2018 31/10/2018 1.77 15
25/04/2019 30/04/2019 1.77 6.38 15
27/10/2019 31/10/2019 1.77 15
21/04/2020 30/04/2020 1.77 8.51 15
21/10/2020 01/11/2020 1.77 15
25/04/2021 30/04/2021 1.77 8.51 15
26/10/2021 31/10/2021 1.77 15
25/04/2022 01/05/2022 1.77 15.96 15
26/10/2022 31/10/2022 1.77 15
25/04/2023 30/04/2023 1.77 21.28 15
26/10/2023 31/10/2023 1.77 15
25/04/2024 30/04/2024 1.77 4.26 15
27/10/2024 31/10/2024 1.77 15
25/04/2025 30/04/2025 1.77 35.11 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.75 0 104.99 0.23
104.36 -0.37 105 0.24
104.21 -0.52 105.16 0.39
104.13 -0.59 105.8 1
103.3 -1.38 108.39 3.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 659.76 הכנסות 56.57
נכסים שוטפים 58.06 רווח גולמי 28.19
נכסים בלתי שוטפים 601.43 רווח תפעולי 16.17
הון עצמי 217.68 רווח לפני מס 14.77
התחייבות שוטפות 191.92 רווח נקי 11.65
התחייבויות בלתי שוטפות 250.16 רווח למניה 0.78
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 104.75 0 10000 10.48
14:37 104.75 0 10000 10.48
14:36 104.75 0 239963 251.36
14:36 104.75 0 1398 1.46
14:36 104.76 0.01 28639 30
13:42 104.75 0 73000 76.47
13:41 104.75 0 14938 15.65
13:41 104.75 0 125820 131.8
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רובינשטיין אודי 15.93 34.83
נ.נ.ד.י.מ ניהול 15.93 34.83
רובינשטיין ארנון 10.17 22.24
רובינשטיין גולן 10.17 22.24
רייטמן מיה 10.17 22.24
פסגות ק.גמל 7.51 16.42
הראל ק.גמל 5.01 10.96
הראל משתתפות 3.06 6.69
רובינשטיין מרדכי 1.35 2.94
פסגות תעודות סל 0.15 0.32
הראל ת.סל 0.1 0.22
הראל ק.נאמ 0.04 0.08
פסגות ק.נאמ 0.01 0.03
רובינשטיין ורדה 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/06/2018 104.75 0 517
21/06/2018 104.75 0.32 45
20/06/2018 104.42 -0.08 197
19/06/2018 104.5 -0.23 88
18/06/2018 104.74 0.04 33
17/06/2018 104.7 0.14 10
14/06/2018 104.55 0.1 300
13/06/2018 104.45 -0.23 42
12/06/2018 104.69 -0.01 100
11/06/2018 104.7 0.05 5
10/06/2018 104.65 0.38 3
07/06/2018 104.25 0 0
06/06/2018 104.25 0 68
05/06/2018 104.25 0.04 102
04/06/2018 104.21 0 7
03/06/2018 104.21 -0.1 56
31/05/2018 104.31 0.32 33
30/05/2018 103.98 0.03 132
29/05/2018 103.95 0.04 96
28/05/2018 103.91 -0.21 94
27/05/2018 104.13 -0.02 52