נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.8
שער פתיחה 104.8 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 139.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1900
שווי שוק 130.76
הון רשום למסחר 124768271
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
10/03/2019 26/03/2019 10 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104 -0.76
102.9 -1.81
102.8 -1.91
102.7 -2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5943.1 הכנסות 3987.12
נכסים שוטפים 2730.24 רווח גולמי 886.55
נכסים בלתי שוטפים 3212.86 רווח תפעולי 279.78
הון עצמי 2923.41 רווח לפני מס 253.07
התחייבות שוטפות 1956.5 רווח נקי 78.45
התחייבויות בלתי שוטפות 1063.19 רווח למניה 5.33
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אסקו ז 26.31 556.08
ברנשטיין גיא 13.38 282.78
כלל ביטוח-ק.גמל 5.66 119.73
מנורה ק.גמל 5.66 119.73
הראל ק.גמל 4.69 99.22
דש איפקס ק.גמל 3.67 77.62
ילין ק.גמל 3.57 75.36
הפניקס-משתתפות 3.56 75.17
פסגות ק.גמל 2.17 45.89
ילין ק.נאמ 1.62 34.19
פסגות נ.תיקים 1.41 29.76
מנורה מבטחים 1.26 26.55
מיטב דש ת.סל 1.06 22.42
אקסלנס ת.סל 1.03 21.67
פסגות תעודות סל 0.87 18.38
פסגות ק.נאמ 0.79 16.63
הפניקס 0.47 9.95
דש איפקס ק.נאמ 0.46 9.67
הראל השקעות 0.45 9.57
אקסלנס ק.נאמ 0.23 4.83
פסגות משתתפות 0.01 0.26
אפסילון ק.נאמ 0.01 0.13
אקסלנס ק.גמל 0.01 0.11
סלקום 0 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
11/12/2018 104.8 0.58 209
10/12/2018 104.2 0.19 11
09/12/2018 104 -0.38 5
06/12/2018 104.4 0 0
05/12/2018 104.4 0.38 106
04/12/2018 104 0.48 171
03/12/2018 103.5 0 0
02/12/2018 103.5 0.1 20
29/11/2018 103.4 -1.43 252
28/11/2018 104.9 0 0
27/11/2018 104.9 0 0
26/11/2018 104.9 0 0
25/11/2018 104.9 0 0
22/11/2018 104.9 0.48 6
21/11/2018 104.4 0.29 286
20/11/2018 104.1 0.39 158
19/11/2018 103.7 0 14
18/11/2018 103.7 0.1 145
15/11/2018 103.6 0.19 23
14/11/2018 103.4 -0.29 18
13/11/2018 103.7 0 0