נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 97.77
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1752.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 739.34
הון רשום למסחר 756202300
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/09/2019 02/10/2019 2.35 2.7 25
26/03/2020 31/03/2020 2.35 2.7 25
25/09/2020 30/09/2020 2.35 2.7 25
26/03/2021 31/03/2021 2.35 8.11 25
26/09/2021 30/09/2021 2.35 8.11 25
27/03/2022 31/03/2022 2.35 2.7 25
25/09/2022 30/09/2022 2.35 2.7 25
26/03/2023 31/03/2023 2.35 2.7 25
26/09/2023 01/10/2023 2.35 2.7 25
26/03/2024 31/03/2024 2.35 16.22 25
25/09/2024 30/09/2024 2.35 16.22 25
26/03/2025 31/03/2025 2.35 16.22 25
25/09/2025 30/09/2025 2.35 16.22 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14768.18 הכנסות 5708.1
נכסים שוטפים 5976.07 רווח גולמי 516.59
נכסים בלתי שוטפים 8153.57 רווח תפעולי 369.82
הון עצמי 5071.45 רווח לפני מס 263.35
התחייבות שוטפות 4115.67 רווח נקי 227.16
התחייבויות בלתי שוטפות 5581.07 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חברה לישראל 33 1887.8
פטרוכימיים 15.49 885.98
עלי עובדיה 0 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/05/2019 97.77 -0.17 1405
19/05/2019 97.94 0.29 207
16/05/2019 97.66 -0.07 2395
15/05/2019 97.73 -0.09 1020
14/05/2019 97.82 -0.31 753
13/05/2019 98.12 -0.29 545
12/05/2019 98.41 -0.1 374
07/05/2019 98.51 0.1 656
06/05/2019 98.41 0.24 501
05/05/2019 98.17 -0.34 166
02/05/2019 98.5 -0.09 1600
01/05/2019 98.59 -0.32 847
30/04/2019 98.91 -0.21 410
29/04/2019 99.12 0 112
28/04/2019 99.12 0.25 592
24/04/2019 98.87 0.68 370
23/04/2019 98.2 0.15 87
22/04/2019 98.05 0.22 547