נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.6
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.68
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1900
שווי שוק 9.08
הון רשום למסחר 8600000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
04/10/2019 15/10/2019 3.13 25
05/04/2020 16/04/2020 3.13 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
110 4.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 174.43 הכנסות 166.9
נכסים שוטפים 131.56 רווח גולמי 50.85
נכסים בלתי שוטפים 19.09 רווח תפעולי 3.8
הון עצמי 87.26 רווח לפני מס 3.27
התחייבות שוטפות 72.39 רווח נקי 2.78
התחייבויות בלתי שוטפות 14.79 רווח למניה 0.17
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי-נציג 33.23 63.46
שטיין זאב 16.94 32.35
הפניקס ק.גמל 10.32 19.7
הפניקס 1.63 3.12
אקסלנס ק.נאמ 0.22 0.41
צור אברהם 0.13 0.25
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/05/2019 105.6 0.19 190
19/05/2019 105.4 0 0
16/05/2019 105.4 0 0
15/05/2019 105.4 0.09 1
14/05/2019 105.3 0 0
13/05/2019 105.3 0 0
12/05/2019 105.3 0 0
07/05/2019 105.3 0 0
06/05/2019 105.3 0 0
05/05/2019 105.3 0 0
02/05/2019 105.3 0 13
01/05/2019 105.3 0 0
30/04/2019 105.3 0 3
29/04/2019 105.3 0 0
28/04/2019 105.3 0 109
24/04/2019 105.3 0 0
23/04/2019 105.3 0 0
22/04/2019 105.3 0.1 6