נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 150
שער פתיחה 150 0
שער ממוצע 150 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 27.37
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1300
שווי שוק 2.51
הון רשום למסחר 1676004
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/03/2018 05/04/2018 3.47 15
25/09/2018 05/10/2018 3.47 5.88 15
25/03/2019 05/04/2019 3.47 15
24/09/2019 06/10/2019 3.47 23.53 15
25/03/2020 05/04/2020 3.47 15
24/09/2020 05/10/2020 3.47 23.53 15
25/03/2021 05/04/2021 3.47 15
24/09/2021 05/10/2021 3.47 23.53 15
25/03/2022 05/04/2022 3.47 15
19/09/2022 05/10/2022 3.47 23.53 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
150 0
155.1 3.4
165 10
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2857.08 הכנסות 7054.34
נכסים שוטפים 1023.05 רווח גולמי 1209.22
נכסים בלתי שוטפים 1834.03 רווח תפעולי 66.77
הון עצמי 737.17 רווח לפני מס -22.09
התחייבות שוטפות 1046.55 רווח נקי -23.52
התחייבויות בלתי שוטפות 1073.36 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 150 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קוטלר אריה 33.36 508.42
וילנר מוריס ז 30.85 470.1
מרום-בריקמן מיכל 0.08 1.24
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/03/2018 150 0 0
19/03/2018 150 0 0
18/03/2018 150 0 0
15/03/2018 150 1.01 58
14/03/2018 148.5 0 0
13/03/2018 148.5 1.02 175
12/03/2018 147 -1.34 41
11/03/2018 149 0 0
08/03/2018 149 0 0
07/03/2018 149 0 0
06/03/2018 149 0 0
05/03/2018 149 0 0
04/03/2018 149 0 0
28/02/2018 149 0 0
27/02/2018 149 0 0
26/02/2018 149 -3.93 15
25/02/2018 155.1 0 0
22/02/2018 155.1 0 0