נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 130
שער פתיחה 130 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 13.2
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7800
שווי שוק 29.63
הון רשום למסחר 22790919
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/09/2018 04/10/2018 9.63 33.33 25
23/09/2019 04/10/2019 12.28 33.33 25
23/09/2020 04/10/2020 20.21 33.33 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 337.02 הכנסות 12.8
נכסים שוטפים 111.51 רווח גולמי 12.8
נכסים בלתי שוטפים 225.52 רווח תפעולי -4.39
הון עצמי 212.2 רווח לפני מס 38.1
התחייבות שוטפות 25.86 רווח נקי 11.83
התחייבויות בלתי שוטפות 98.97 רווח למניה 0.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אייטיאי טכנו ז 75.12 161.89
מור ק.נאמנות 9.75 21.01
חורי אליהו 4.15 8.95
אפלויג יצחק 0.29 0.62
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/03/2018 130 0 0
19/03/2018 130 0 0
18/03/2018 130 0 0
15/03/2018 130 0 0
14/03/2018 130 0 0
13/03/2018 130 0 0
12/03/2018 130 0 0
11/03/2018 130 0 0
08/03/2018 130 0 31
07/03/2018 130 0.21 31
06/03/2018 129.73 0.02 16
05/03/2018 129.7 0.83 130
04/03/2018 128.63 0 0
28/02/2018 128.63 0 0
27/02/2018 128.63 0 0
26/02/2018 128.63 0 0
25/02/2018 128.63 0.1 107
22/02/2018 128.5 0 0