נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.54
שער פתיחה 106.54 0
שער ממוצע 105.57 -0.91
מחזור יומי ממוצע (שנה) 112.86
מחזור ע.נ. 10122
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 114.07
הון רשום למסחר 108315000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/07/2018 15/07/2018 2.4 15
10/01/2019 15/01/2019 2.4 15
10/07/2019 15/07/2019 2.4 15
10/01/2020 15/01/2020 2.4 15
10/07/2020 15/07/2020 2.4 15
10/01/2021 15/01/2021 2.4 15
11/07/2021 15/07/2021 2.4 50 15
10/01/2022 16/01/2022 2.4 15
10/07/2022 15/07/2022 2.4 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.34 -1.13 106.11 -0.4
104.82 -1.61 106.34 -0.19
104.7 -1.73 106.8 0.24
104.22 -2.18 107.6 0.99
104.21 -2.19
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 740.17 הכנסות 69.42
נכסים שוטפים 477.02 רווח גולמי 68.8
נכסים בלתי שוטפים 263.15 רווח תפעולי -61.17
הון עצמי 327.68 רווח לפני מס 33.99
התחייבות שוטפות 114.05 רווח נקי 53.47
התחייבויות בלתי שוטפות 298.45 רווח למניה 2.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.31 -1.15 0 0
17:24 106.11 -0.4 122 0.13
11:34 105.3 -1.16 10000 10.53
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איי.אס.אר.אר ז 59.09 197.47
איי.ג'י.אנ.אנ ז 26.08 87.15
ילין ק.נאמ 6.03 20.14
אליטוב חנן 0.21 0.71
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 105.31 -1.15 11
20/06/2018 106.54 0.01 2
19/06/2018 106.53 0.56 10
18/06/2018 105.94 0.8 16
17/06/2018 105.1 -1.59 22
14/06/2018 106.8 0.54 10
13/06/2018 106.23 0.33 10
12/06/2018 105.88 0.11 11
11/06/2018 105.76 0.78 1
10/06/2018 104.94 -0.15 0
07/06/2018 105.1 0.23 14
06/06/2018 104.86 0.52 21
05/06/2018 104.32 -0.46 61
04/06/2018 104.8 0.21 131
03/06/2018 104.58 0 210
31/05/2018 104.58 0.18 22
30/05/2018 104.39 0.35 10
29/05/2018 104.03 -0.31 8
28/05/2018 104.35 0 455
27/05/2018 104.35 -0.06 105
24/05/2018 104.41 -0.18 0
23/05/2018 104.6 0.49 10