נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 118.6
שער פתיחה 118.6 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 47.19
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8500
שווי שוק 108.96
הון רשום למסחר 91875000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
23/08/2018 03/09/2018 1.82 20 25
20/02/2019 03/03/2019 1.82 25
23/08/2019 03/09/2019 1.82 20 25
20/02/2020 03/03/2020 1.82 25
23/08/2020 03/09/2020 1.82 20 25
21/02/2021 03/03/2021 1.82 25
23/08/2021 03/09/2021 1.82 20 25
20/02/2022 03/03/2022 1.82 25
23/08/2022 04/09/2022 1.82 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
118 -0.51 118.5 -0.08
117.97 -0.53 118.56 -0.03
117.92 -0.57 118.57 -0.03
117.01 -1.34 118.75 0.13
117 -1.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2437.15 הכנסות 389.19
נכסים שוטפים 275.57 רווח גולמי 235.14
נכסים בלתי שוטפים 2161.58 רווח תפעולי 207.89
הון עצמי 1577.76 רווח לפני מס 189.44
התחייבות שוטפות 144.59 רווח נקי 136.72
התחייבויות בלתי שוטפות 714.8 רווח למניה 7.7
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טיסר שלמה 75.05 1252.91
אלטשלר שחם ק.גמ 9.17 153.16
ילין ק.גמל 5.16 86.12
אלטשלר שחם ק.נא 2.57 42.98
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 118.6 0 70
14/06/2018 118.6 0 79
13/06/2018 118.6 0.83 10
12/06/2018 117.62 0 0
11/06/2018 117.62 0 0
10/06/2018 117.62 0 0
07/06/2018 117.62 0 0
06/06/2018 117.62 0 351
05/06/2018 117.62 0 0
04/06/2018 117.62 0.02 118
03/06/2018 117.6 -0.04 13
31/05/2018 117.65 0 0
30/05/2018 117.65 0 0
29/05/2018 117.65 0 0
28/05/2018 117.65 0 0
27/05/2018 117.65 0 45
24/05/2018 117.65 0 0
23/05/2018 117.65 0 0
22/05/2018 117.65 0 19
21/05/2018 117.65 0 0