נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.94
שער פתיחה 102.94 0
שער ממוצע 102.69 -0.24
מחזור יומי ממוצע (שנה) 257.39
מחזור ע.נ. 117664
מספר עסקאות 14
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 118.61
הון רשום למסחר 115540000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/06/2018 27/06/2018 1.27 15
23/12/2018 27/12/2018 1.27 15
23/06/2019 27/06/2019 1.27 15
22/12/2019 27/12/2019 1.27 15
22/06/2020 28/06/2020 1.27 15
22/12/2020 27/12/2020 1.27 15
22/06/2021 27/06/2021 1.27 15
22/12/2021 27/12/2021 1.27 15
22/06/2022 27/06/2022 1.27 10 15
22/12/2022 27/12/2022 1.27 15
22/06/2023 27/06/2023 1.27 30 15
22/12/2023 27/12/2023 1.27 15
23/06/2024 27/06/2024 1.27 40 15
22/12/2024 27/12/2024 1.27 15
22/06/2025 27/06/2025 1.27 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.66 -0.27 102.75 -0.18
102.65 -0.28 102.8 -0.14
102.01 -0.9 103.1 0.16
101.12 -1.77 105.49 2.48
110 6.86
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2452.64 הכנסות 176.75
נכסים שוטפים 361.59 רווח גולמי 126.46
נכסים בלתי שוטפים 2091.05 רווח תפעולי 103.64
הון עצמי 1486.15 רווח לפני מס 90.48
התחייבות שוטפות 264.44 רווח נקי 64.16
התחייבויות בלתי שוטפות 702.04 רווח למניה 3.61
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 102.66 -0.27 0 0
17:24 102.66 -0.27 15084 15.49
16:37 102.66 -0.27 984 1.01
16:37 102.66 -0.27 37258 38.25
16:37 102.67 -0.26 10000 10.27
12:14 102.66 -0.27 12742 13.08
12:14 102.67 -0.26 16596 17.04
12:14 102.78 -0.16 10000 10.28
10:09 102.78 -0.16 15000 15.42
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טיסר שלמה 75.05 1293.16
אלטשלר שחם ק.גמ 8.79 151.45
ילין ק.גמל 5.2 89.67
אלטשלר שחם ק.נא 2.53 43.61
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 102.66 -0.27 121
18/03/2018 102.94 0 298
15/03/2018 102.94 0 47
14/03/2018 102.94 0.22 70
13/03/2018 102.71 -0.1 9
12/03/2018 102.81 0.11 89
11/03/2018 102.7 0.08 2
08/03/2018 102.62 -0.12 36
07/03/2018 102.74 -0.18 96
06/03/2018 102.93 0.5 25
05/03/2018 102.42 0.13 1022
04/03/2018 102.29 0.01 31
28/02/2018 102.28 0.91 269
27/02/2018 101.36 0.02 15
26/02/2018 101.34 0.29 70
25/02/2018 101.05 -0.07 112
22/02/2018 101.12 -0.3 36
21/02/2018 101.42 -0.3 135