נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.2
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 69.33
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1900
שווי שוק 0.29
הון רשום למסחר 257704
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 892.27 הכנסות 161.7
נכסים שוטפים 796.19 רווח גולמי 52.72
נכסים בלתי שוטפים 96.08 רווח תפעולי 40.94
הון עצמי 146.45 רווח לפני מס 34.72
התחייבות שוטפות 706.88 רווח נקי 26.1
התחייבויות בלתי שוטפות 38.95 רווח למניה 2.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
צרפתי צבי 27.52 61.07
אלטשלר שחם ק.נא 11.23 24.91
מור ק.נאמנות 7.59 16.84
צרפתי רפי 7.34 16.28
צרפתי משה 7.34 16.28
צצ ובניו 5.73 12.71
אלטשלר שחם ק.גמ 5.21 11.55
צרפתי רינה 1.83 4.07
אלטשולר גידור 0.62 1.39
אלטשולר שחם השק 0.57 1.27
צור אירית 0.12 0.27
קאירי מלי 0.02 0.04
צרפתי שמעון 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
08/03/2018 112.2 3.89 21
07/03/2018 108 0 0
06/03/2018 108 0 0
05/03/2018 108 0 0
04/03/2018 108 0 0
28/02/2018 108 0 0
27/02/2018 108 0 0
26/02/2018 108 0 0
25/02/2018 108 0 0
22/02/2018 108 0 0
21/02/2018 108 0 0
20/02/2018 108 0 0
19/02/2018 108 0 0