נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.86
שער פתיחה 104.86 0
שער ממוצע 104.66 -0.19
מחזור יומי ממוצע (שנה) 385.76
מחזור ע.נ. 602682
מספר עסקאות 11
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 78.56
הון רשום למסחר 75000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 2.75 15
26/12/2018 31/12/2018 2.75 15
25/06/2019 30/06/2019 2.75 6 15
26/12/2019 31/12/2019 2.75 15
25/06/2020 30/06/2020 2.75 14 15
26/12/2020 31/12/2020 2.75 15
25/06/2021 30/06/2021 2.75 20 15
27/12/2021 31/12/2021 2.75 15
26/06/2022 30/06/2022 2.75 20 15
26/12/2022 01/01/2023 2.75 15
25/06/2023 30/06/2023 2.75 20 15
26/12/2023 31/12/2023 2.75 15
30/06/2024 30/06/2024 2.75 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.66 -0.19 104.75 -0.1
104.5 -0.34 105.5 0.61
104.02 -0.8 107.59 2.6
104 -0.82 109 3.95
103.55 -1.25
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 555.44 הכנסות 33.46
נכסים שוטפים 157.65 רווח גולמי 16.95
נכסים בלתי שוטפים 397.8 רווח תפעולי 15.74
הון עצמי 176.41 רווח לפני מס 3.79
התחייבות שוטפות 156.24 רווח נקי -14.99
התחייבויות בלתי שוטפות 222.79 רווח למניה -0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 104.75 -0.1 0 0
16:13 104.75 -0.1 221778 232.31
16:13 104.75 -0.1 32000 33.52
15:25 104.75 -0.1 32000 33.52
15:25 104.75 -0.1 32000 33.52
14:15 104.64 -0.21 11441 11.97
14:15 104.64 -0.21 20916 21.89
12:11 104.54 -0.31 17461 18.25
10:55 104.54 -0.31 185268 193.68
10:55 104.57 -0.28 11441 11.96
10:55 104.57 -0.28 27377 28.63
10:36 104.7 -0.15 11000 11.52
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלישע טוני ז 61.31 49.01
אמויאל אלברט ז'אק 22.49 17.98
צבי איציק 1.29 1.03
גדנסקי משה צבי 0.04 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 104.75 -0.1 631
14/03/2018 104.86 0 0
13/03/2018 104.86 0 0
12/03/2018 104.86 0 0
11/03/2018 104.86 0 0
08/03/2018 104.86 0.02 10
07/03/2018 104.84 -0.06 106
06/03/2018 104.9 0.05 64
05/03/2018 104.85 0.02 98
04/03/2018 104.83 -0.04 82
28/02/2018 104.87 -0.07 226
27/02/2018 104.94 0.03 14
26/02/2018 104.91 1.27 1
25/02/2018 103.59 0.08 35
22/02/2018 103.51 -0.63 5
21/02/2018 104.17 -0.03 3
20/02/2018 104.2 0.12 44
19/02/2018 104.07 -1.49 8