נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.93
שער פתיחה 106.93 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 308.93
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 192.47
הון רשום למסחר 180000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/05/2018 01/06/2018 2.72 25
26/11/2018 02/12/2018 2.5 25
26/05/2019 02/06/2019 2.5 7.14 25
26/11/2019 01/12/2019 2.5 7.14 25
27/05/2020 01/06/2020 2.5 7.14 25
26/11/2020 01/12/2020 2.5 7.14 25
27/05/2021 01/06/2021 2.5 7.14 25
26/11/2021 01/12/2021 2.5 7.14 25
27/05/2022 01/06/2022 2.5 7.14 25
27/11/2022 01/12/2022 2.5 7.14 25
28/05/2023 01/06/2023 2.5 7.14 25
26/11/2023 01/12/2023 2.5 7.14 25
27/05/2024 02/06/2024 2.5 7.14 25
26/11/2024 01/12/2024 2.5 7.14 25
27/05/2025 01/06/2025 2.5 7.14 25
26/11/2025 01/12/2025 2.5 7.18 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.51 -0.39 107 0.07
106.5 -0.4 107.3 0.35
105.5 -1.34 107.4 0.44
104.4 -2.37 111 3.81
103.01 -3.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1685.88 הכנסות 601.58
נכסים שוטפים 1408.72 רווח גולמי 44.97
נכסים בלתי שוטפים 277.17 רווח תפעולי -17.52
הון עצמי 340.38 רווח לפני מס -29.04
התחייבות שוטפות 755.99 רווח נקי -38.11
התחייבויות בלתי שוטפות 589.51 רווח למניה -0.22
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוזון עמוס 63.17 94.12
גזית גלוב פיתוח 18 26.82
תיק ארז 0.82 1.22
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/03/2018 106.93 -0.62 75
19/03/2018 107.6 0 0
18/03/2018 107.6 0 230
15/03/2018 107.6 0.02 23
14/03/2018 107.58 0 79
13/03/2018 107.58 0 1
12/03/2018 107.58 0 104
11/03/2018 107.58 0 1
08/03/2018 107.58 -0.41 221
07/03/2018 108.02 0 1
06/03/2018 108.02 -0.21 264
05/03/2018 108.25 0 434
04/03/2018 108.25 -0.23 916
28/02/2018 108.5 -0.02 1509
27/02/2018 108.52 0.01 111
26/02/2018 108.51 -0.44 176
25/02/2018 108.99 0.12 27
22/02/2018 108.86 0 27