נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.16
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 76.43
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 67.43
הון רשום למסחר 68000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/08/2018 31/08/2018 2.47 15
22/02/2019 28/02/2019 2.47 4 15
25/08/2019 01/09/2019 2.47 15
22/02/2020 28/02/2020 2.47 10 15
25/08/2020 31/08/2020 2.47 15
22/02/2021 28/02/2021 2.47 86 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 376.64 הכנסות 0
נכסים שוטפים 97 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 279.64 רווח תפעולי -6.55
הון עצמי 184.02 רווח לפני מס -12.02
התחייבות שוטפות 58.57 רווח נקי -12.12
התחייבויות בלתי שוטפות 134.04 רווח למניה -0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 99.16 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גורסד יעקב מנחם 52.17 54.03
יוניון אירופה 8.37 8.66
גורסד יהודה 0.43 0.45
ויינשטיין שרה 0.36 0.37
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 99.16 -0.32 20
17/06/2018 99.48 0.38 305
14/06/2018 99.1 -1.66 5
13/06/2018 100.77 0.02 347
12/06/2018 100.75 -0.28 28
11/06/2018 101.03 -0.91 202
10/06/2018 101.96 0.19 31
07/06/2018 101.77 -0.43 61
06/06/2018 102.21 0.09 28
05/06/2018 102.12 0 46
04/06/2018 102.12 -0.61 153
03/06/2018 102.75 -0.01 52
31/05/2018 102.76 0.55 108
30/05/2018 102.2 0 11
29/05/2018 102.2 0.28 13
28/05/2018 101.91 0 0
27/05/2018 101.91 0 3
24/05/2018 101.91 -0.09 50
23/05/2018 102 0.31 66
22/05/2018 101.68 0 0
21/05/2018 101.68 -0.25 33