נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.96
שער פתיחה 107.96 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 49.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 95
הון רשום למסחר 88000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
17/09/2018 02/10/2018 2.78 18.18 15
22/03/2019 01/04/2019 2.78 15
20/09/2019 02/10/2019 2.78 18.18 15
22/03/2020 01/04/2020 2.78 15
21/09/2020 01/10/2020 2.78 18.18 15
21/03/2021 01/04/2021 2.78 15
20/09/2021 01/10/2021 2.78 22.73 15
21/03/2022 01/04/2022 2.78 15
20/09/2022 02/10/2022 2.78 22.73 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.44 -0.48 107.95 -0.01
106.96 -0.93 107.96 0
106.95 -0.94 107.99 0.03
106.41 -1.44 108 0.04
106.4 -1.44 108.9 0.87
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 706.09 הכנסות 36.97
נכסים שוטפים 45.37 רווח גולמי 30.32
נכסים בלתי שוטפים 660.72 רווח תפעולי 26.41
הון עצמי 274.11 רווח לפני מס 6.68
התחייבות שוטפות 69.63 רווח נקי 12.41
התחייבויות בלתי שוטפות 362.36 רווח למניה 0.47
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אהובי יגאל 65.09 103.08
בירן צבי 7.79 12.34
ילין ק.גמל 6.98 11.06
דש איפקס ק.גמל 5.8 9.18
ילין ק.נאמ 0.42 0.67
דש איפקס ק.נאמ 0.22 0.35
מיטב דש ת.סל 0.22 0.34
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 107.96 0 11
14/06/2018 107.96 -0.03 28
13/06/2018 107.99 -0.08 20
12/06/2018 108.08 0 0
11/06/2018 108.08 0 0
10/06/2018 108.08 0 0
07/06/2018 108.08 0 0
06/06/2018 108.08 0 0
05/06/2018 108.08 -0.3 216
04/06/2018 108.4 -0.37 49
03/06/2018 108.8 0 0
31/05/2018 108.8 0 0
30/05/2018 108.8 0 0
29/05/2018 108.8 0 0
28/05/2018 108.8 0.55 11
27/05/2018 108.21 0.31 62
24/05/2018 107.88 -0.78 20
23/05/2018 108.73 0 0
22/05/2018 108.73 0 0
21/05/2018 108.73 -0.09 54