נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.62
שער פתיחה 101.62 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 92.72
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 40.65
הון רשום למסחר 40000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2018 01/07/2018 2.38 25 15
27/12/2018 01/01/2019 2.38 75 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.52 -0.1 103.06 1.42
100.72 -0.89 103.07 1.43
100.71 -0.9
93.5 -7.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 652.06 הכנסות 245.69
נכסים שוטפים 622.23 רווח גולמי 10.44
נכסים בלתי שוטפים 29.83 רווח תפעולי -5.61
הון עצמי 135.79 רווח לפני מס -17.82
התחייבות שוטפות 500.25 רווח נקי -12.12
התחייבויות בלתי שוטפות 16.03 רווח למניה -0.81
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרץ אברהם ז"ל 45.01 25.86
פרץ עמרם 37.94 21.8
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 101.62 0 0
14/06/2018 101.62 0 0
13/06/2018 101.62 0.11 176
12/06/2018 101.51 0 0
11/06/2018 101.51 0 0
10/06/2018 101.51 0 63
07/06/2018 101.51 0 0
06/06/2018 101.51 0 0
05/06/2018 101.51 0.01 85
04/06/2018 101.5 0 10
03/06/2018 101.5 0.03 30
31/05/2018 101.47 -0.58 934
30/05/2018 102.06 -0.33 55
29/05/2018 102.4 0 0
28/05/2018 102.4 0 0
27/05/2018 102.4 -0.04 43
24/05/2018 102.44 0 0
23/05/2018 102.44 0 0
22/05/2018 102.44 0.04 19
21/05/2018 102.4 0 0