נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.27
שער פתיחה 104.22 -1
שער ממוצע 105.07 -0.19
מחזור יומי ממוצע (שנה) 40.56
מחזור ע.נ. 19516
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 35.1
הון רשום למסחר 33320000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/12/2018 31/12/2018 3.28 50.03 15
19/06/2019 30/06/2019 3.28 15
20/12/2019 31/12/2019 3.28 49.97 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.22 -1 105.27 0
105.44 0.16
110 4.49
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 324.74 הכנסות 74.06
נכסים שוטפים 259.6 רווח גולמי 54.87
נכסים בלתי שוטפים 65.14 רווח תפעולי 45.74
הון עצמי 104.51 רווח לפני מס 44.56
התחייבות שוטפות 200.19 רווח נקי 33.06
התחייבויות בלתי שוטפות 20.04 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.35 0.08 0 0
17:24 105.27 0 10000 10.53
10:05 105.44 0.16 9500 10.02
09:30 104.22 -1 16 0.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 105.35 0.08 21
20/06/2018 105.27 0 86
19/06/2018 105.27 -0.14 70
18/06/2018 105.42 0 0
17/06/2018 108.69 0 0
14/06/2018 108.69 -0.01 10
13/06/2018 108.7 -0.72 10
12/06/2018 109.49 0 0
11/06/2018 109.49 0 0
10/06/2018 109.49 0 0
07/06/2018 109.49 0 20
06/06/2018 109.49 1.93 1
05/06/2018 107.42 0.39 16
04/06/2018 107 0 0
03/06/2018 107 0 15
31/05/2018 107 -0.26 7
30/05/2018 107.28 0.22 9
29/05/2018 107.04 -0.22 47
28/05/2018 107.28 0.09 11
27/05/2018 107.18 0.08 34
24/05/2018 107.09 0.54 11