נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.53
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 465.85
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 250.3
הון רשום למסחר 237185650
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
17/09/2018 30/09/2018 1.9 16.13 15
20/03/2019 31/03/2019 1.9 15
19/09/2019 02/10/2019 1.9 16.13 15
20/03/2020 31/03/2020 1.9 15
21/09/2020 30/09/2020 1.9 16.13 15
21/03/2021 31/03/2021 1.9 15
19/09/2021 30/09/2021 1.9 25.81 15
20/03/2022 31/03/2022 1.9 15
19/09/2022 30/09/2022 1.9 25.81 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2156.26 הכנסות 313.85
נכסים שוטפים 608.37 רווח גולמי 96.41
נכסים בלתי שוטפים 1547.89 רווח תפעולי 182.27
הון עצמי 907.64 רווח לפני מס 152.64
התחייבות שוטפות 358.3 רווח נקי 83.71
התחייבויות בלתי שוטפות 890.32 רווח למניה 22.93
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוטן שאול 57.24 307.97
מגדל משתתפות 10.82 58.21
מגדל קופ"ג 2.66 14.33
מגדל ק.נאמ 0.11 0.6
מגדל ביטוח 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 105.53 -0.05 8650
17/06/2018 105.58 0 711
14/06/2018 105.58 0.02 181
13/06/2018 105.56 0.08 22
12/06/2018 105.48 0.1 365
11/06/2018 105.37 0.09 609
10/06/2018 105.28 0.14 99
07/06/2018 105.13 -0.07 64
06/06/2018 105.2 0.02 77
05/06/2018 105.18 0.07 1328
04/06/2018 105.11 0.05 511
03/06/2018 105.06 0.01 190
31/05/2018 105.05 0.06 122
30/05/2018 104.99 -0.21 316
29/05/2018 105.21 0.24 468
28/05/2018 104.96 -0.1 239
27/05/2018 105.06 0.11 110
24/05/2018 104.94 0.2 517
23/05/2018 104.73 -0.13 4945
22/05/2018 104.87 -0.03 2936
21/05/2018 104.9 -0.02 1867