נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 37386.23 הכנסות 14317.15
נכסים שוטפים 12164.46 רווח גולמי 4368.9
נכסים בלתי שוטפים 25221.76 רווח תפעולי 1457.48
הון עצמי 8910.73 רווח לפני מס 1062.23
התחייבות שוטפות 8818.97 רווח נקי 190.57
התחייבויות בלתי שוטפות 19656.53 רווח למניה 24.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מילניום השק 46.94 2594.45
מנורה ק.גמל 4.97 274.55
עופר עידן 3.85 212.96
הפניקס ק.גמל 3.78 209.13
דש איפקס ק.גמל 3.59 198.17
אקס.טי הולדינגס 2.25 124.55
מיטב דש ת.סל 0.95 52.48
אקסלנס ת.סל 0.78 43.11
קירבי אנט-נאמ ז 0.74 40.96
דש איפקס ק.נאמ 0.45 24.93
הפניקס 0.36 20.04
מנורה מבטחים 0.08 4.16
אקסלנס ק.נאמ 0.04 2.31
הפניקס-משתתפות 0.03 1.89
ליאון אמנון 0.03 1.45
אנגל אהוד 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים