נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.39
שער פתיחה 105.39 0
שער ממוצע 105.34 -0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 86.42
מחזור ע.נ. 31819
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 83.06
הון רשום למסחר 78822102
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/12/2018 31/12/2018 2.85 24.99 15
19/06/2019 30/06/2019 2.85 24.99 15
20/12/2019 31/12/2019 2.85 24.99 15
19/06/2020 30/06/2020 2.85 25.02 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.25 -0.13 105.57 0.17
104.72 -0.64 105.65 0.25
104.6 -0.75 105.8 0.39
109.99 4.36
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1425.66 הכנסות 1500.08
נכסים שוטפים 1006.34 רווח גולמי 201.79
נכסים בלתי שוטפים 419.32 רווח תפעולי 63.17
הון עצמי 381.82 רווח לפני מס 57.34
התחייבות שוטפות 707.15 רווח נקי 46.9
התחייבויות בלתי שוטפות 336.69 רווח למניה 10.24
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.38 -0.01 0 0
17:24 105.25 -0.13 1809 1.9
10:30 105.39 0 30010 31.63
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שמלצר עתליה 62.02 451.35
מנורה ק.גמל 6.18 44.96
פסגות ק.גמל 4.71 34.29
מגדל משתתפות 3.39 24.7
מגדל קופ"ג 2.45 17.8
פסגות ק.נאמ 0.83 6.06
פסגות תעודות סל 0.51 3.69
מגדל ק.נאמ 0.25 1.82
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/06/2018 105.39 0.01 58
18/06/2018 105.38 1.05 54
17/06/2018 107.13 0.07 60
14/06/2018 107.06 -0.01 140
13/06/2018 107.07 -0.04 31
12/06/2018 107.11 0.1 29
11/06/2018 107 -0.04 90
10/06/2018 107.04 -0.06 2
07/06/2018 107.1 0.01 325
06/06/2018 107.09 -0.06 20
05/06/2018 107.15 0.03 11
04/06/2018 107.12 -0.03 71
03/06/2018 107.15 0 27
31/05/2018 107.15 -0.14 55
30/05/2018 107.3 0 2
29/05/2018 107.3 0 11
28/05/2018 107.3 0 142
27/05/2018 107.3 0.01 11
24/05/2018 107.29 0.16 5
23/05/2018 107.12 0.01 110
22/05/2018 107.11 0.01 83
21/05/2018 107.1 -0.05 26