נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.46
שער פתיחה 106.46 0
שער ממוצע 106.46 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 13.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 38.47
הון רשום למסחר 36131160
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
10/08/2018 15/08/2018 3.45 8.7 15
10/02/2019 15/02/2019 3.45 15
11/08/2019 15/08/2019 3.45 43.48 15
10/02/2020 16/02/2020 3.45 15
10/08/2020 16/08/2020 3.45 10.87 15
10/02/2021 15/02/2021 3.45 15
10/08/2021 15/08/2021 3.45 10.87 15
10/02/2022 15/02/2022 3.45 15
10/08/2022 15/08/2022 3.45 11.96 15
10/02/2023 15/02/2023 3.45 15
10/08/2023 15/08/2023 3.45 14.13 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
97.95 -7.99 106.5 0.04
107.49 0.97
107.58 1.05
108 1.45
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 130.97 הכנסות 132.12
נכסים שוטפים 67.66 רווח גולמי 13.73
נכסים בלתי שוטפים 63.31 רווח תפעולי 7.1
הון עצמי 40.64 רווח לפני מס 0.15
התחייבות שוטפות 47.97 רווח נקי 1.1
התחייבויות בלתי שוטפות 42.36 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.46 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 106.46 0 0
20/06/2018 106.46 0.08 52
19/06/2018 106.37 0 0
18/06/2018 106.37 0 0
17/06/2018 106.37 0 0
14/06/2018 106.37 0 0
13/06/2018 106.37 0 0
12/06/2018 106.37 0 0
11/06/2018 106.37 0 0
10/06/2018 106.37 0 0
07/06/2018 106.37 -1.33 5
06/06/2018 107.8 0 0
05/06/2018 107.8 0 0
04/06/2018 107.8 0 0
03/06/2018 107.8 0 0
31/05/2018 107.8 0 0
30/05/2018 107.8 0 0
29/05/2018 107.8 0 0
28/05/2018 107.8 0 0
27/05/2018 107.8 0 0
24/05/2018 107.8 0 0