נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.68
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2162.79
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 658.64
הון רשום למסחר 600508000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/08/2018 28/08/2018 2.25 15
24/02/2019 28/02/2019 2.25 15
23/08/2019 28/08/2019 2.25 15
23/02/2020 28/02/2020 2.25 15
23/08/2020 28/08/2020 2.25 15
23/02/2021 28/02/2021 2.25 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 85076 הכנסות 23370
נכסים שוטפים 10026 רווח גולמי 4035
נכסים בלתי שוטפים 75050 רווח תפעולי 2520
הון עצמי 20793 רווח לפני מס 972
התחייבות שוטפות 10563 רווח נקי 4740
התחייבויות בלתי שוטפות 50300 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 109.68 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 109.68 -0.12 1197
17/06/2018 109.81 0.1 1109
14/06/2018 109.7 -0.1 734
13/06/2018 109.81 -0.09 724
12/06/2018 109.91 0.04 465
11/06/2018 109.87 0.05 1087
10/06/2018 109.82 0.07 619
07/06/2018 109.74 -0.07 901
06/06/2018 109.82 0.03 257
05/06/2018 109.79 -0.03 720
04/06/2018 109.82 0.02 2171
03/06/2018 109.8 -0.03 669
31/05/2018 109.83 0.05 439
30/05/2018 109.77 0.08 4119
29/05/2018 109.68 0.04 1800
28/05/2018 109.64 0 2584
27/05/2018 109.64 0.06 1581
24/05/2018 109.57 0.08 2763
23/05/2018 109.48 0 769
22/05/2018 109.48 0 1931
21/05/2018 109.48 0.26 4232