נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 122.2
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 996.18
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 450838 הכנסות 8046
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 33167 רווח לפני מס 4801
התחייבות שוטפות רווח נקי 3172
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 2.1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מדינת ישראל 5.83 1932.07
אלטשלר שחם ק.גמ 4.56 1510.44
אלטשלר שחם ק.נא 0.49 163.46
רוסק-עמינח רקפת 0.03 9.63
ברודט דוד 0.01 4.67
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים