נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4575.51 הכנסות 419.62
נכסים שוטפים 648.9 רווח גולמי 120.32
נכסים בלתי שוטפים 3926.61 רווח תפעולי 79.63
הון עצמי 1141.35 רווח לפני מס 4.12
התחייבות שוטפות 766.37 רווח נקי -26.66
התחייבויות בלתי שוטפות 2667.79 רווח למניה -0.94
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נמרודי יעקב 35 346.99
נמרודי עופר 29.15 288.92
מנורה ק.גמל 6.23 61.75
הפניקס-משתתפות 4.97 49.23
אורסי נאמ'נמרוד 2.12 20.98
נמרודי ברנט יעל 0.47 4.64
נמרודי-רינות סמדר 0.39 3.86
אקסלנס ת.סל 0.37 3.7
ויסברג רון 0.15 1.48
אקסלנס ק.נאמ 0.13 1.27
ויסברג נמרוד 0.11 1.05
ויסברג ליטל 0.11 1.05
ויסברג לירון 0.11 1.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
28/02/2018 101 0 0
27/02/2018 101 0 0
26/02/2018 101 0 0
25/02/2018 101 0 0
22/02/2018 101 0 0
21/02/2018 101 0 4
20/02/2018 101 -0.16 3
19/02/2018 101.16 0 0
18/02/2018 101.16 0 0