נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 118.31
שער פתיחה 118.31 0
שער ממוצע 118.31 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 42.66
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8400
שווי שוק 24.65
הון רשום למסחר 20833500
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
10/07/2018 10/07/2018 4.65 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
118.44 0.11 118.51 0.17
118.43 0.1 118.59 0.24
118.42 0.09 121.57 2.76
118.4 0.08 121.58 2.76
118.36 0.04 121.85 2.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2175.26 הכנסות 1655.09
נכסים שוטפים 1180.62 רווח גולמי 268.79
נכסים בלתי שוטפים 994.64 רווח תפעולי 95.52
הון עצמי 1044.51 רווח לפני מס 59.79
התחייבות שוטפות 629.64 רווח נקי 44.44
התחייבויות בלתי שוטפות 501.11 רווח למניה 6.96
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 118.31 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי חמש 2102 59.13 944.38
כלל ביטוח-משתתפ 12.15 194.11
כלל החז ביטוח 1.43 22.9
כלל ביטוח-ק.גמל 0.82 13.12
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/03/2018 118.31 0 0
21/03/2018 118.31 0 0
20/03/2018 118.31 0 4
19/03/2018 118.31 0 0
18/03/2018 118.31 0 0
15/03/2018 118.31 0 41
14/03/2018 118.31 0 9
13/03/2018 118.31 -0.03 33
12/03/2018 118.34 0 0
11/03/2018 118.34 0 0
08/03/2018 118.34 -0.03 61
07/03/2018 118.37 -0.09 21
06/03/2018 118.48 0.02 32
05/03/2018 118.46 0.04 178
04/03/2018 118.41 0 0
28/02/2018 118.41 -0.04 33
27/02/2018 118.46 0 0
26/02/2018 118.46 0.14 19
25/02/2018 118.3 0 0