נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 34974 הכנסות 13133
נכסים שוטפים 11218 רווח גולמי 4016
נכסים בלתי שוטפים 23756 רווח תפעולי 1139
הון עצמי 6131 רווח לפני מס 190
התחייבות שוטפות 8200 רווח נקי -398
התחייבויות בלתי שוטפות 20643 רווח למניה -2.8
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דולפין נדרלנדס 76.57 1420.29
לפידות סאול 0.29 5.45
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים