נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 16362 הכנסות 1331
נכסים שוטפים 3762 רווח גולמי 754
נכסים בלתי שוטפים 12600 רווח תפעולי 972
הון עצמי 3711 רווח לפני מס 613
התחייבות שוטפות 1670 רווח נקי 170
התחייבויות בלתי שוטפות 10981 רווח למניה 26.92
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דיסקונט השקעות 64.44 1209.38
פסגות ק.גמל 5.84 109.63
כלל ביטוח-משתתפ 1.78 33.45
פסגות תעודות סל 0.57 10.66
פסגות ק.נאמ 0.53 9.89
כלל החז ביטוח 0.28 5.32
אפסילון ק.נאמ 0.03 0.6
איתן סגי 0.01 0.21
פסגות משתתפות 0.01 0.2
כלל ביטוח-ק.גמל 0 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים