נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.74
שער פתיחה 107.74 0
שער ממוצע 107.72 -0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 455.02
מחזור ע.נ. 21389
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 208.94
הון רשום למסחר 193964900
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 2.33 17 15
20/12/2018 31/12/2018 2.33 15
19/06/2019 30/06/2019 2.33 17 15
20/12/2019 31/12/2019 2.33 15
19/06/2020 30/06/2020 2.33 17 15
20/12/2020 31/12/2020 2.33 15
20/06/2021 30/06/2021 2.33 17 15
20/12/2021 31/12/2021 2.33 15
19/06/2022 30/06/2022 2.33 17 15
20/12/2022 01/01/2023 2.33 15
19/06/2023 30/06/2023 2.33 15 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.31 -0.4 107.73 -0.01
107.3 -0.41 107.84 0.09
107.2 -0.5 107.87 0.12
106.7 -0.97 107.88 0.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3310.82 הכנסות 574.76
נכסים שוטפים 1432.1 רווח גולמי 144.65
נכסים בלתי שוטפים 1878.72 רווח תפעולי 100.4
הון עצמי 1066.1 רווח לפני מס 66.18
התחייבות שוטפות 1109.95 רווח נקי 50.05
התחייבויות בלתי שוטפות 1134.78 רווח למניה 0.24
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.72 -0.02 0 0
17:24 107.73 -0.01 7739 8.34
15:54 107.72 -0.02 13650 14.7
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרידמן חיים הרש ז 64.5 516.25
ילין ק.נאמ 5.63 45.03
הפניקס ק.גמל 4.61 36.93
מגדל משתתפות 2.96 23.69
מגדל קופ"ג 2.14 17.11
אקסלנס ת.סל 0.76 6.06
מגדל ק.נאמ 0.18 1.42
הפניקס-משתתפות 0.16 1.27
נגל דרור 0.09 0.76
אקסלנס ק.נאמ 0.09 0.7
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/03/2018 107.72 -0.02 23
19/03/2018 107.74 0 6
18/03/2018 107.74 0.04 103
15/03/2018 107.7 0.15 220
14/03/2018 107.54 0.04 59
13/03/2018 107.5 0.03 353
12/03/2018 107.47 0 19
11/03/2018 107.47 0.02 62
08/03/2018 107.45 -0.11 270
07/03/2018 107.57 0.04 40
06/03/2018 107.53 0.05 20
05/03/2018 107.48 -0.06 99
04/03/2018 107.54 -0.09 285
28/02/2018 107.64 -0.23 413
27/02/2018 107.89 0.2 94
26/02/2018 107.68 0.09 4
25/02/2018 107.58 0.07 3
22/02/2018 107.5 -0.04 60