נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.5
שער פתיחה 106.5 0
שער ממוצע 106.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5.82
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 230.95 הכנסות 66.91
נכסים שוטפים 103.03 רווח גולמי 19.36
נכסים בלתי שוטפים 127.92 רווח תפעולי 3.96
הון עצמי -17.21 רווח לפני מס -5.22
התחייבות שוטפות 162.31 רווח נקי -5.77
התחייבויות בלתי שוטפות 85.86 רווח למניה -0.32
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.5 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוי אברהם 22.3 2.06
לוי יונה 21.96 2.03
לוי עזרא 14.92 1.38
מאה נט 6.11 0.56
טל אי יעוץ 3.71 0.34
טלדה לוי בת 1.07 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
08/03/2018 106.5 0 0
07/03/2018 106.5 0 0
06/03/2018 106.5 0 0
05/03/2018 106.5 0 0
04/03/2018 106.5 0 0
28/02/2018 106.5 0 0
27/02/2018 106.5 0 0
26/02/2018 106.5 0 0
25/02/2018 106.5 0 0
22/02/2018 106.5 0.28 9
21/02/2018 106.2 0 7
20/02/2018 106.2 -0.07 1
19/02/2018 106.27 0 0
18/02/2018 106.27 0 0