נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 192.8
שער פתיחה 192.8 0
שער ממוצע 193.73 0.48
מחזור יומי ממוצע (שנה) 86.78
מחזור ע.נ. 8156
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 1.93
הון רשום למסחר 994779
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/08/2018 20/08/2018 4 15
10/02/2019 20/02/2019 4 50.01 15
09/08/2019 20/08/2019 4 15
04/02/2020 20/02/2020 4 49.99 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
197 2.18 200.3 3.89
194.8 1.04 201.2 4.36
193 0.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1978.05 הכנסות 25.11
נכסים שוטפים 358.16 רווח גולמי 9.7
נכסים בלתי שוטפים 1619.88 רווח תפעולי -2.55
הון עצמי 458.01 רווח לפני מס 11.33
התחייבות שוטפות 188.73 רווח נקי 0.66
התחייבויות בלתי שוטפות 1331.3 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 193.9 0.57 0 0
10:21 194.8 1.04 3931 7.66
10:19 193.4 0.31 2225 4.3
10:17 192.8 0 2000 3.86
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום תקשורת 14.83 138.6
שותפות גבעון 8.29 77.45
הפניקס-משתתפות 5.54 51.73
פסגות ק.נאמ 5.27 49.25
הראל ק.גמל 4.24 39.61
צפריר יואלי 1.94 18.15
יעבץ גלעד 1.58 14.81
פז עמית 1.52 14.24
פסגות ק.גמל 1.52 14.23
אלוביץ שאול-נציג 0.73 6.86
אלוביץ אור-נציג 0.5 4.67
הראל השקעות 0.48 4.44
ויל שי 0.44 4.09
אקסלנס ת.סל 0.28 2.6
פסגות תעודות סל 0.27 2.52
הראל ת.סל 0.22 2.01
הפניקס 0.13 1.22
הראל ק.נאמ 0.08 0.72
אקסלנס ק.נאמ 0.05 0.44
הילביץ' צמח 0.02 0.18
הראל משתתפות 0.01 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 193.9 0.57 16
14/03/2018 192.8 2.77 7
13/03/2018 187.6 -1.42 6
12/03/2018 190.3 -2.41 7
11/03/2018 195 0 0
08/03/2018 195 0 0
07/03/2018 195 0 0
06/03/2018 195 0 0
05/03/2018 195 0 0
04/03/2018 195 0 0
28/02/2018 195 0 0
27/02/2018 195 0 0
26/02/2018 195 0 0
25/02/2018 195 0 0
22/02/2018 195 0 0
21/02/2018 195 0.98 2
20/02/2018 193.1 2.06 6
19/02/2018 189.2 1.07 57