נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6405 הכנסות 4095
נכסים שוטפים 2404 רווח גולמי 1604
נכסים בלתי שוטפים 4001 רווח תפעולי 507
הון עצמי 1952 רווח לפני מס 417
התחייבות שוטפות 1904 רווח נקי 274
התחייבויות בלתי שוטפות 2549 רווח למניה 2.47
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שטראוס אחזקות 60.4 5304.95
מגדל משתתפות 3.8 333.45
מגדל קופ"ג 2.78 244.53
מגדל ביטוח 0.23 20.34
מגדל ק.נאמ 0.13 11.59
שטראוס מיכאל 0.02 1.68
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים