נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.96
שער פתיחה 103.89 -0.07
שער ממוצע 103.86 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2215.19
מחזור ע.נ. 73452
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 418.63
הון רשום למסחר 403112000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.3 15
26/12/2018 31/12/2018 1.3 15
25/06/2019 30/06/2019 1.3 15
26/12/2019 31/12/2019 1.3 15
25/06/2020 30/06/2020 1.3 5 15
27/12/2020 31/12/2020 1.3 15
25/06/2021 30/06/2021 1.3 5 15
26/12/2021 31/12/2021 1.3 15
26/06/2022 30/06/2022 1.3 5 15
26/12/2022 01/01/2023 1.3 15
25/06/2023 30/06/2023 1.3 5 15
26/12/2023 31/12/2023 1.3 15
25/06/2024 30/06/2024 1.3 20 15
26/12/2024 31/12/2024 1.3 15
25/06/2025 30/06/2025 1.3 20 15
26/12/2025 31/12/2025 1.3 15
25/06/2026 30/06/2026 1.3 20 15
27/12/2026 31/12/2026 1.3 15
25/06/2027 30/06/2027 1.3 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.85 -0.11 103.93 -0.03
103.79 -0.16 104.02 0.06
103.78 -0.17 104.03 0.07
103.62 -0.33 105.24 1.23
103.61 -0.34 106.49 2.43
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6183 הכנסות 5480
נכסים שוטפים 2218 רווח גולמי 2126
נכסים בלתי שוטפים 3965 רווח תפעולי 632
הון עצמי 1955 רווח לפני מס 515
התחייבות שוטפות 1729 רווח נקי 342
התחייבויות בלתי שוטפות 2499 רווח למניה 3.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:32 103.85 -0.11 15537 16.14
11:32 103.86 -0.1 30000 31.16
10:19 103.85 -0.11 6268 6.51
10:19 103.86 -0.1 10863 11.28
10:08 103.84 -0.12 10600 11.01
09:30 103.89 -0.07 184 0.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שטראוס אחזקות 60.39 5126.85
מגדל משתתפות 3.43 291.32
מגדל קופ"ג 2.64 224.12
מגדל ביטוח 0.27 22.61
מגדל ק.נאמ 0.14 12.11
שטראוס מיכאל 0.02 1.62
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 103.96 0.13 616
14/06/2018 103.82 -0.03 637
13/06/2018 103.85 -0.04 581
12/06/2018 103.89 0.22 1796
11/06/2018 103.66 -0.03 3699
10/06/2018 103.69 -0.08 3782
07/06/2018 103.77 -0.13 736
06/06/2018 103.9 0.11 568
05/06/2018 103.79 0.06 232
04/06/2018 103.73 0.05 532
03/06/2018 103.68 -0.03 564
31/05/2018 103.71 -0.03 726
30/05/2018 103.74 0.13 1413
29/05/2018 103.61 0.02 1813
28/05/2018 103.59 0.35 1155
27/05/2018 103.23 0.1 1780
24/05/2018 103.13 -0.04 511
23/05/2018 103.17 0.15 391
22/05/2018 103.02 0.11 1320
21/05/2018 102.91 0.05 1252