נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.91
שער פתיחה 106.91 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 47.21
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 61.11
הון רשום למסחר 57161300
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/10/2018 31/10/2018 3.05 14.29 15
19/04/2019 30/04/2019 3.05 14.29 15
20/10/2019 31/10/2019 3.05 14.29 15
19/04/2020 30/04/2020 3.05 14.29 15
20/10/2020 01/11/2020 3.05 14.29 15
19/04/2021 30/04/2021 3.05 14.29 15
20/10/2021 31/10/2021 3.05 14.29 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.73 -0.17
106.72 -0.18
106.54 -0.35
106.53 -0.36
106.36 -0.51
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1282.92 הכנסות 160.91
נכסים שוטפים 294.57 רווח גולמי 35.81
נכסים בלתי שוטפים 988.36 רווח תפעולי 46.5
הון עצמי 283.18 רווח לפני מס 26.03
התחייבות שוטפות 212.08 רווח נקי 25.71
התחייבויות בלתי שוטפות 787.66 רווח למניה 1.84
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אורן תנחום 53.48 71.02
אלפא ערך 11.17 14.84
ילין ק.גמל 5.3 7.04
אורן רוני 1.25 1.66
ילין ק.נאמ 0.6 0.8
מקוב עמיר 0.03 0.04
פון א קופי 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 106.91 0.17 66
20/06/2018 106.73 0.01 49
19/06/2018 106.72 0.09 111
18/06/2018 106.62 -0.08 53
17/06/2018 106.71 0.23 13
14/06/2018 106.47 -0.03 27
13/06/2018 106.5 0 0
12/06/2018 106.5 0.07 11
11/06/2018 106.43 0.17 146
10/06/2018 106.25 0 0
07/06/2018 106.25 0 4
06/06/2018 106.25 0 8
05/06/2018 106.25 0 8
04/06/2018 106.25 0.14 5
03/06/2018 106.1 -0.36 40
31/05/2018 106.48 0.12 21
30/05/2018 106.35 0 0
29/05/2018 106.35 0 0
28/05/2018 106.35 -0.16 268
27/05/2018 106.52 0.08 142