נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.5
שער פתיחה 112.43 -0.06
שער ממוצע 112.49 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 754.34
מחזור ע.נ. 30140
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 8900
שווי שוק 398.76
הון רשום למסחר 354294000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/09/2018 08/10/2018 2.99 8.33 25
27/09/2019 10/10/2019 2.99 8.33 25
29/09/2020 08/10/2020 2.99 8.33 25
27/09/2021 08/10/2021 2.99 8.33 25
28/09/2022 09/10/2022 2.99 8.33 25
27/09/2023 08/10/2023 2.99 8.33 25
27/09/2024 08/10/2024 2.99 8.33 25
28/09/2025 08/10/2025 2.99 8.33 25
27/09/2026 08/10/2026 2.99 8.33 25
27/09/2027 08/10/2027 2.99 8.33 25
27/09/2028 08/10/2028 2.99 8.33 25
27/09/2029 08/10/2029 2.99 8.33 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
112.55 0.04 112.63 0.12
112.53 0.03 112.64 0.12
112.52 0.02 112.65 0.13
112.36 -0.12 112.87 0.33
111.81 -0.61 112.9 0.36
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7204 הכנסות 11852
נכסים שוטפים 2439 רווח גולמי 3059
נכסים בלתי שוטפים 4765 רווח תפעולי 479
הון עצמי 1808 רווח לפני מס 360
התחייבות שוטפות 3031 רווח נקי 275
התחייבויות בלתי שוטפות 2365 רווח למניה 1.22
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:17 112.55 0.04 29214 32.88
10:02 112.5 0 852 0.96
09:30 112.43 -0.06 74 0.08
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דיסקונט השקעות 50.12 2815.28
אלטשלר שחם ק.גמ 6.58 369.54
כלל ביטוח-משתתפ 1.43 80.34
אלטשלר שחם ק.נא 0.35 19.91
כלל החז ביטוח 0.33 18.38
אפסילון ק.נאמ 0.06 3.19
כלל ביטוח-ק.גמל 0.05 2.64
אלטשולר גידור 0.02 1.05
כור-תד' גמל 0.02 0.95
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 112.5 0.2 234
14/06/2018 112.28 -0.01 179
13/06/2018 112.29 0.07 445
12/06/2018 112.21 -0.01 408
11/06/2018 112.22 0 409
10/06/2018 112.22 -0.02 236
07/06/2018 112.24 0 274
06/06/2018 112.24 -0.02 81
05/06/2018 112.26 0.04 367
04/06/2018 112.22 0.08 402
03/06/2018 112.13 -0.07 431
31/05/2018 112.21 -0.08 360
30/05/2018 112.3 -0.01 1337
29/05/2018 112.31 0.07 646
28/05/2018 112.23 0.05 443
27/05/2018 112.17 0.21 307
24/05/2018 111.94 0.1 2074
23/05/2018 111.83 0.08 942
22/05/2018 111.74 0.04 431
21/05/2018 111.69 1.06 1026