נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 128.29
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 885.04
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4058 הכנסות 0
נכסים שוטפים 2027 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2031 רווח תפעולי -7
הון עצמי -441 רווח לפני מס -217
התחייבות שוטפות 1777 רווח נקי -328
התחייבויות בלתי שוטפות 2722 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים