נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 128.29
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 885.04
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5597 הכנסות 0
נכסים שוטפים 2069 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 3528 רווח תפעולי -24
הון עצמי 731 רווח לפני מס -702
התחייבות שוטפות 1183 רווח נקי -610
התחייבויות בלתי שוטפות 3683 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
07/06/2018 128.29 0 0
06/06/2018 128.29 0 0
05/06/2018 128.29 0 752
04/06/2018 128.29 0.03 26
03/06/2018 128.25 0.01 192
31/05/2018 128.24 0 35
30/05/2018 128.24 0.01 98
29/05/2018 128.23 0.02 231
28/05/2018 128.21 -0.05 14
27/05/2018 128.27 0.12 84