נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110.61
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2519.89
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5597 הכנסות 0
נכסים שוטפים 2069 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 3528 רווח תפעולי -24
הון עצמי 731 רווח לפני מס -702
התחייבות שוטפות 1183 רווח נקי -610
התחייבויות בלתי שוטפות 3683 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים